Tag Archives: samuelwest

Idéer Är Gratis!

Den här boken var uppfriskande annorlunda för mig. Den handlar inte om lek, lekfullhet eller som mycket annat i kreativitetsgenren med likartade råd, tips och tekniker för att försöka uppnå större kreativitet på arbetsplatsen. Författarna till Ideas Are Free menar att de mest innovativa organisationerna är inte de som har de mest kreativa medarbetare, utan snarare de organisationer som har ett genomtänkt system att ta hand om idéer. De mest kreativa företagen har alla effektiva sätt att samla in anställdas idéer och genomföra dessa. Detta skiljer sig ifrån det man ofta läser; det vill säga att kreativa företag är kaotiska och system-befriade och att goda idéer antas obehindrat vandra uppåt till beslutsfattarna.

Här är några av de viktigaste punkterna jag fick ut av boken:
• Ledningen behöver lyssna på idéer från “fabriksgolvet”, verkligen lyssna och uppmuntra anställdas kreativitet. Detta är lättare sagt än gjort!
• En kultur av idéer uppmuntrar alla att ständigt vara på utkik efter sätt att förbättra, och aktivt uppmuntrar diskussion av idéer.
• Organisationer måste förvänta sig att deras anställda har idéer, två per vecka är inte för mycket begärt.
• Ju större organisation desto viktigare är det att ha ett effektivt system att hantera alla idéer.
• Finansiella belöningar för goda idéer orsakar mer problem än nytta. (Det här kapitlet i sig gör boken läsvärd!) Människor vill se sina idéer användas – och detta är motivation nog!