Tag Archives: samuel west

Marknadsföreningen Helsingborg

Den 6 september föreläste jag på marknadsföreningens frukostmöte. Fantastiskt energisk publik av 300 personer som vaknat extra tidigt för att ‘networka’, mingla och gå på föreläsning. Temat var om hur leken främjar kreativitet, och så gjorde jag förstås lite reklam för Superlab eftersom jag är alltid på jakt efter försökspersoner för mina experiment.

A Fresh Look at Work – a new article about playing at work

happy workerI just finished a new article about play at work and the link between play and creativity for the Japanese magazine SGI Quartarly.

The article begins with: “In his memoir, Henry Ford wrote: “When we are at work we ought to be at work. When we are at play we ought to be at play. There is no use trying to mix the two.” This anti-play approach to work has outlived the Industrial Revolution, and the notion that work and play are opposites still lingers in many workplaces. In Sweden, where, both as a researcher and as a consultant, I try to encourage more play in the workplace, I often hear the echo of the Puritan work ethic in the grumbling expression “this is a workplace, no playground sandbox!”… Read the complete article.

The latest issue of SGI Quartarly has many more articles on various aspects of play and is well worth a read.

Lek på jobbet

I likhet med tidigare studier på barn och hur lek främjar deras kreativa prestationer har forskare undersökt hur lek påverkar vuxnas kreativitet. Ett exempel på detta är ett experiment som visade hur ett energiskt dataspel där spelare tävlar i dans förbättrade kreativiteten hos unga vuxna. Ytterliggare studier har visat att olika rollspels- och improvisationslekar leder till ökad kreativiteten hos medarbetare.

En annan studie om hur en lekfull inställningen påverkar vår arbetsprestation undersökte hur presentationen av en arbetsuppgift påverkar hur den utförs. Presenterades en utmanande arbetsuppgift som “arbete” fokuserade försökspersonerna på att göra sakerna rätt, på kvantitet och var måna om att jämföra sig med andra i gruppen. Presenterades samma uppgift som “lek” blev deltagarna mer motiverade, fokuserade mer på kvalitet och gjorde mycket mer kreativa arbeten. Så själva inramningen av aktiviteten som lekfull eller som arbete påverkar inte bara kreativiteten, men också arbetskvaliteten och arbetsglädjen under tiden.

Att bara föreställa sig själv som barn verkar aktivera vår lekfullhet och öka kreativiten. I en mycket intressant studie bad forskare sina vuxna studiedeltagare att skriva en berättelse om vad de skulle hitta på om skolan/arbetet var inställd i dag. En grupp fick dock instruktioner att de skulle föreställa sig att de var sju år gammal. Efter skrivuppgiften fick de göra kreativitstester. De personer som hade föreställt sig som sjuåring under skrivuppgiften blev mer kreativa än de som skrev som vanligt. Forskarna tror att processen att tänka på sig själv som ett barn, även under en kortare tid främjar en lekfullt, utforskande och ett kreativt tankesätt.

När det gäller lärande som vuxen så finns det också stöd för att även här hjälper det om man har leksinnet kvar i vuxen ålder. Studier som har tittat närmare på lekfullhet hos vuxna har kommit fram till att en lekfull personlighet leder till bättre skolprestationer hos universitetsstudenter, samt det finns ett starkt samband mellan en lekfull personlighet och psykologisk hälsa och välbefinnande.

Lek och kreativitet
Ett område där lekfullhet verkligen kan tillföra något till arbetslivet är när den används för att främja kreativiteten hos medarbetarna. Genom lek skapas en miljö där nya beteenden kan utformas och testas utan att hotas av kritikens hinder. Du har säkert sett bilder eller reportage från något coolt företag där medarbetarna spelar basket eller pingis på arbetstid eller där kontoren ser ut som en lekplats. Syftet med att föra in leken är först och främst för att släppa loss medarbetarnas kreativitet, att få dem att experimentera och tänka i nya banor.

Idén om att lek främjar kreativitet är inte all ny. Sigmund Freud tyckte att källan till all kreativitet fanns i leken, och hans efterföljare Winnicott ansåg att leken äger rum i gränszonen mellan personens inre värld och den externa verkligheten och att leken därför var central för kreativiteten. I sin omfattande genomgång av forskningen om sambandet mellan lek på jobbet och kreativitet drar forskarna Mainemelis & Ronson 1 slutsatsen att det är i leken som kreativiteten föds.

Slide for fun at work

Check out these awesome slides. I wish I had a slide from the top floor of the psychology building to the basement (where I work). This is a great example of play at work. I remember a while back that a photo of Google’s offices in Switzerland had a small (compared to the slides in this photo) slide, and this is the first time I’ve seen workplace slides for adults since that Google-slide.

This mega-slide is apparently from Singapore Airport. Any clients in Singapore who want me to do a creativity or play workshop or something similar? I am willing to negotiate the price. Contact me ASAP.

http://www.fastcodesign.com/1662241/wheeeeeee-slides-made-for-adults-in-dire-need-of-fun-video