Tag Archives: lekfullhet

Lek på jobbet

I likhet med tidigare studier på barn och hur lek främjar deras kreativa prestationer har forskare undersökt hur lek påverkar vuxnas kreativitet. Ett exempel på detta är ett experiment som visade hur ett energiskt dataspel där spelare tävlar i dans förbättrade kreativiteten hos unga vuxna. Ytterliggare studier har visat att olika rollspels- och improvisationslekar leder till ökad kreativiteten hos medarbetare.

En annan studie om hur en lekfull inställningen påverkar vår arbetsprestation undersökte hur presentationen av en arbetsuppgift påverkar hur den utförs. Presenterades en utmanande arbetsuppgift som “arbete” fokuserade försökspersonerna på att göra sakerna rätt, på kvantitet och var måna om att jämföra sig med andra i gruppen. Presenterades samma uppgift som “lek” blev deltagarna mer motiverade, fokuserade mer på kvalitet och gjorde mycket mer kreativa arbeten. Så själva inramningen av aktiviteten som lekfull eller som arbete påverkar inte bara kreativiteten, men också arbetskvaliteten och arbetsglädjen under tiden.

Att bara föreställa sig själv som barn verkar aktivera vår lekfullhet och öka kreativiten. I en mycket intressant studie bad forskare sina vuxna studiedeltagare att skriva en berättelse om vad de skulle hitta på om skolan/arbetet var inställd i dag. En grupp fick dock instruktioner att de skulle föreställa sig att de var sju år gammal. Efter skrivuppgiften fick de göra kreativitstester. De personer som hade föreställt sig som sjuåring under skrivuppgiften blev mer kreativa än de som skrev som vanligt. Forskarna tror att processen att tänka på sig själv som ett barn, även under en kortare tid främjar en lekfullt, utforskande och ett kreativt tankesätt.

När det gäller lärande som vuxen så finns det också stöd för att även här hjälper det om man har leksinnet kvar i vuxen ålder. Studier som har tittat närmare på lekfullhet hos vuxna har kommit fram till att en lekfull personlighet leder till bättre skolprestationer hos universitetsstudenter, samt det finns ett starkt samband mellan en lekfull personlighet och psykologisk hälsa och välbefinnande.

Lek och kreativitet
Ett område där lekfullhet verkligen kan tillföra något till arbetslivet är när den används för att främja kreativiteten hos medarbetarna. Genom lek skapas en miljö där nya beteenden kan utformas och testas utan att hotas av kritikens hinder. Du har säkert sett bilder eller reportage från något coolt företag där medarbetarna spelar basket eller pingis på arbetstid eller där kontoren ser ut som en lekplats. Syftet med att föra in leken är först och främst för att släppa loss medarbetarnas kreativitet, att få dem att experimentera och tänka i nya banor.

Idén om att lek främjar kreativitet är inte all ny. Sigmund Freud tyckte att källan till all kreativitet fanns i leken, och hans efterföljare Winnicott ansåg att leken äger rum i gränszonen mellan personens inre värld och den externa verkligheten och att leken därför var central för kreativiteten. I sin omfattande genomgång av forskningen om sambandet mellan lek på jobbet och kreativitet drar forskarna Mainemelis & Ronson 1 slutsatsen att det är i leken som kreativiteten föds.

Lekfulla medarbetare – allt annat är puckat

http://bilder.tidningsbutiken.se/upl/normal500/nyteknik-48-2011.jpgEn artikel hos Ingenjörsamfundet. Kul att de uppmärksammar lekens betydelse för kreativitet och innovation!

…Innovation är hett. Snart sagt alla hyfsat stora företag säger att de är innovativa, men frågan är om de verkligen är det. För att arbeta innovativt behöver medarbetare tid och rum för kreativitet – för att få vara lekfulla….”