Tag Archives: lek

Lek på jobbet

I likhet med tidigare studier på barn och hur lek främjar deras kreativa prestationer har forskare undersökt hur lek påverkar vuxnas kreativitet. Ett exempel på detta är ett experiment som visade hur ett energiskt dataspel där spelare tävlar i dans förbättrade kreativiteten hos unga vuxna. Ytterliggare studier har visat att olika rollspels- och improvisationslekar leder till ökad kreativiteten hos medarbetare.

En annan studie om hur en lekfull inställningen påverkar vår arbetsprestation undersökte hur presentationen av en arbetsuppgift påverkar hur den utförs. Presenterades en utmanande arbetsuppgift som “arbete” fokuserade försökspersonerna på att göra sakerna rätt, på kvantitet och var måna om att jämföra sig med andra i gruppen. Presenterades samma uppgift som “lek” blev deltagarna mer motiverade, fokuserade mer på kvalitet och gjorde mycket mer kreativa arbeten. Så själva inramningen av aktiviteten som lekfull eller som arbete påverkar inte bara kreativiteten, men också arbetskvaliteten och arbetsglädjen under tiden.

Att bara föreställa sig själv som barn verkar aktivera vår lekfullhet och öka kreativiten. I en mycket intressant studie bad forskare sina vuxna studiedeltagare att skriva en berättelse om vad de skulle hitta på om skolan/arbetet var inställd i dag. En grupp fick dock instruktioner att de skulle föreställa sig att de var sju år gammal. Efter skrivuppgiften fick de göra kreativitstester. De personer som hade föreställt sig som sjuåring under skrivuppgiften blev mer kreativa än de som skrev som vanligt. Forskarna tror att processen att tänka på sig själv som ett barn, även under en kortare tid främjar en lekfullt, utforskande och ett kreativt tankesätt.

När det gäller lärande som vuxen så finns det också stöd för att även här hjälper det om man har leksinnet kvar i vuxen ålder. Studier som har tittat närmare på lekfullhet hos vuxna har kommit fram till att en lekfull personlighet leder till bättre skolprestationer hos universitetsstudenter, samt det finns ett starkt samband mellan en lekfull personlighet och psykologisk hälsa och välbefinnande.

Lek och kreativitet
Ett område där lekfullhet verkligen kan tillföra något till arbetslivet är när den används för att främja kreativiteten hos medarbetarna. Genom lek skapas en miljö där nya beteenden kan utformas och testas utan att hotas av kritikens hinder. Du har säkert sett bilder eller reportage från något coolt företag där medarbetarna spelar basket eller pingis på arbetstid eller där kontoren ser ut som en lekplats. Syftet med att föra in leken är först och främst för att släppa loss medarbetarnas kreativitet, att få dem att experimentera och tänka i nya banor.

Idén om att lek främjar kreativitet är inte all ny. Sigmund Freud tyckte att källan till all kreativitet fanns i leken, och hans efterföljare Winnicott ansåg att leken äger rum i gränszonen mellan personens inre värld och den externa verkligheten och att leken därför var central för kreativiteten. I sin omfattande genomgång av forskningen om sambandet mellan lek på jobbet och kreativitet drar forskarna Mainemelis & Ronson 1 slutsatsen att det är i leken som kreativiteten föds.

Slide for fun at work

Check out these awesome slides. I wish I had a slide from the top floor of the psychology building to the basement (where I work). This is a great example of play at work. I remember a while back that a photo of Google’s offices in Switzerland had a small (compared to the slides in this photo) slide, and this is the first time I’ve seen workplace slides for adults since that Google-slide.

This mega-slide is apparently from Singapore Airport. Any clients in Singapore who want me to do a creativity or play workshop or something similar? I am willing to negotiate the price. Contact me ASAP.

http://www.fastcodesign.com/1662241/wheeeeeee-slides-made-for-adults-in-dire-need-of-fun-video

Improvisationsteater på jobbet

I går intervjuade jag Helen Lindahl som är improvisationsskådespelare och driver företaget Aktör Edutainment i Stockholm. Helen har i många år använt tekniker och övningar från improvationsteater i sitt arbete med organisationer och hon hade mycket intressant att berätta om hur hun använder lek och lekfullhet för att främja kreativitet och innovation. När jag gått igenom intervjun lägger jag upp godbitarna här på bloggen.

Det blir allt mer populärt att istället för att anlita olika företagscoacher och diverse företagskonsulter (som jag tror att många är faktiskt ganska trötta på) ta hjälp av duktigt improv-folk för att hjälpa till med allt från kommunikationsträning till teambuilding. Vilket är roligare: en föreläsare som kryddar sin föreläsning med lite övningar för hålla publiken vaken eller ett gäng skådisar som engagerar hela personalen i super-cool, fysisk, hands-on improv kring ett för organisationen aktuellt tema? Föreläsningar, hur än roliga de är blir tyvärr ofta passiviserande för publiken. Det är föreläsaren som håller igång och publiken som snällt ska lyssna. Som en medaktör i Helenas scener blir medarbetaren delaktig och fri att tänka i helt nya banor. Som kreativitetsforskare kan jag inte tänka mig något som skulle kunna toppa användningen av improv-övningar när det gäller att få igång medarbetares kreativitet och engagemang. Och så är det otroligt roligt också! Inspirationsdagen, utbildningen… ja även ‘konfliktteater’ blir en riktig glädjekick för medarbetarna som ökar sammanhållningen och genererar massor av kraft och energi. Övningarna som alla bygger på improvisationsteater tränar upp förmågan att tro på sina idéer, träda ur trygghets-zonen och våga lite mer. Människor upptäcker att de är faktiskt mer kreativa och idérika än de trodde.

Jag vet att inlägget låter lite om en reklamtext för Helens företag men jag blev så inspirerad av att snacka med henne och få höra hur hon skickligt balanserar mellan att vara “en flummig, kreativ lekfull skådis” och sitt seriösa organisationsuppdrag.

Bli mer kreativ genom att låtsas vara ett barn

http://www.talkingfingers.com/educational-reading-software/wp-content/uploads/child_writing1.jpgI en intressant studie från 2009 fick vuxna högskolestudenter skriva en kort text om vad de skulle göra om skolan var inställd i dag. En grupp skrev som sig själva medan den andra gruppen fick samma uppgift förutom att de skulle låtsas vara sju år gamla. Efter 5 -10 minuters skrivande fick de sedan göra ett kreativitetstest. De som hade skrivit som barn fick högre poäng på testet och gav mer originella svar. Denna ökning av kreativiteten var ännu högre för mer introverta individer.

Så – genom att bara tänka som ett barn gör dig mer kreativ. Spännande! Detta är en anledning jag tror till att lek och lekfullhet som är ju “barnsligt” kan öka kreativiteten på jobbet. (Child’s Play: facilitating the originality of creative output by a priming manipulation. Zabelina & Robinson, 2009.)

Homo Ludens – den lekande människan

Jag har just börjat läsa boken Homo Ludens av den Holländske historiken J. Huizinga som publicerades 1944. Det är roligt att läsa något så gammalt som fortfarande känns acktuellt. Texten är mycket kompakt och ibland svårläst vilket är långt ifrån de luftiga lättläsa managementböckerna eller alla böcker jag har läst om kreativitet. Jag känner mig oerhört intellektull och akademisk med boken i handen… Jag kommer säkert att skriva mer ifrån boken när jag tagit mig igenom den. Till att börja kommer nu hans definition av lek:

  1. Lek är frivillig, det är frihet. 
  2. Lek är inte på riktigt eller verkligt. 
  3. Lek skiljer sig från det riktiga livet både i tidomfång och rum.
  4. Lek skapar ordning, är ordning. Lek kräver regler.
  5. Lek har ingen koppling till vinst på något sätt.

Lek, kreativitet och psykologisk trygghet (psychological safety)

http://groupworksdeck.org/sites/default/files/styles/large/public/upload/patterns/mp3_smile_large.jpg?itok=uB4uHmpjPsychological safety (psykologisk trygghet är väl en helt ok översättning?) i arbetsgrupper uppnås när medlemmarna inte är rädda för att uppfattas negativt eller bestraffas av andra gruppmedlemmar. I grupper med låg psykologisk trygghet tenderar gruppmedlemmar att distansera sig från gruppen eller att strategiskt hålla med de andra gruppmedlemmarna. Det är skittråkigt att arbeta i grupper med låg psykologisk trygghet. Medlemmarna drar sig tillbaka och blir apatiska gentemot själva gruppen och blir oengagerade i arbetsuppgiften. Allting går ut på att skydda sig från kritik och att undvika att uppfattas som konstig och en sådan atmosfär dödar kreativitet. Med högre psykologisk trygghet blir en arbetsgrupp mer kreativ eftersom gruppmedlemmarna aktivt deltar och är villiga att bjuda på sig själva och testa nya och annorlunda idéer. Tryggheten leder också till att både gruppen och arbetsuppgifterna upplevs som mer positiva och engagerande. Det blir roligare att jobba!
Att leka på jobbet eller ännu bättre att leka i arbetsgruppen kan öka den psykologiska tryggheten och därmed också som en bieffekt öka gruppens kreativitet. Lek definieras som “en absorberande och självmotiverande aktivitet som är till synes meningslös och ger njutning samt en tillfällig upphävande av självmedvetenhet.” Om en arbetsgrupp kan leka tillsammans leder det till en mer positiv stämning och till att medlemmarna känner sig säkrare och blir mer villiga att komma med nya spännande idéer utan rädsla för att “straffas”.

Slutsats: en arbetsgrupp som leker har högre nivåer av psykologisk trygghet och blir mer kreativ!