Tag Archives: kreativt flyt

Kreativt tänkande handlar om flyt, flexibilitet och orginalitet

http://joyofquotesblog.com/wp-content/uploads/2011/04/exploreyourbrain1.jpgInom forskningen används begreppen flyt, flexibilitet och originalitet (fluency, flexibility and originality) för att beskriva olika aspekter av kreativt tänkande. Flyt är antal tankar eller idéer som genereras. Så om jag ber dig skriva en lista med det du tänker på när jag säger “räv” och du svarar: lya, päls, röd, asätare, lömsk. Kommer du inte på flera ord skulle jag nog inte skatta dig som särskilt kreativ. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många associationer; du har dålig flyt. Kärnan i kreativt tänkande är förmågan att generera många idéer. Ja, i de första stadier av kreativt tänkande gäller kvantitet framför kvalitet. Så om du inte kan generera ett stort antal idéer så kommer du förmodligen inte heller på några kreativa idéer. Tillbaka till räven. Flexibilitet är när dina idéer kommer från flera olika perspektiv eller olika områden. Den första listan handlar om djuret räv. Följande lista är mer flexibel: Megan, tv-kanal, filmstudio, lya, päls, sexig, snö, skog, rönnbär, lurig. Dessa ord/idéer kommer från en mängd olika områden. Och den tredje termen originalitet syftar på hur annorlunda eller orginella idéerna är. Om 8 personer i en grupp på 10 personer kommer på ordet rönnbär så är det inte så originellt. Men om endast en person kom på ordet djurmisshandel så är det ju originellt.
Flyt, flexibilitet och originalitet är en förutsättning för kreativt tänkande.