Tag Archives: kreativitet

Kreativa människor behöver inte ha halsduk inomhus

http://2.bp.blogspot.com/-FQAhnc7m4Wk/TYgSASEauzI/AAAAAAAAC-U/rGi91Gm4UCw/s400/hamm.jpg

Många tror att det bara är kreativa människor som är kreativa; konstnärstyper och designers och andra som har halsduk inomhus. Detta är nonsens. Alla normalbegåvade människor kan vara kreativa. Vissa människor är mer kreativa än andra men för arbetsgivare är det inte alltid de mest kreativa som är de bästa medarbetarna. Istället för att satsa alltför mycket på att rekrytera kreativa individer så kan organisationer främja existerande medarbetarnas kreativitet. Enligt expertisen behöver organisationer inte göra så värst mycket för att stimulera kreativitet mer än att eliminera eller minimera hinder. Exempel på kreativitets-barriärer kan vara långvarig stress eller överarbete, rädsla för att misslyckas, byråkrati samt en ”men så har vi alltid gjort” mentalitet som så brutalt saboterar nytänkandet. När människor har förutsättningarna och är engagerade i vad de gör så föder det kreativitet och innovation. Det behövs ingen magi eller konstiga kurser för att öka kreativiteten – det ligger i vår natur att vara kreativa och skapa. Arbetsgivaren behöver “bara” se till att riva barriärer till kreativitet och då kommer kreativiteten igång av sig själv. Ok. Detta stämmer inte riktigt. Har det länge funnits ett icke-kreativt klimat på arbetsplatsen så räcker det inte bara att eliminera hindren. Då behöver arbetsgivaren aktivt främja kreativitet. Hur främjas kreativitet?

Arbetsglädje ökar kreativitet

indian happyProfessor Teresa Amabile vid Harvard Business School har forskat om kreativitet och innovation i över trettio år. I hennes kanske mest kända studie, undersökte hon över 200 medarbetare i branscher där kreativitet är speciellt viktigt. Hon hittade ett mycket starkt samband mellan positiva känslor och kreativitet. Precis som negativa känslor som oro, rädsla och ilska minskar kreativitet så ökar kreativiteten på jobbet när vi är lyckliga. En arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje och lekfullhet främjar kreativitet och innovation. Amabiles forskning visade dessutom att medarbetarnas stora kreativa genombrott ofta kom dagen efter att han eller hon varit särskilt lycklig dagen innan. Så en lycklig dag i dag kan bidra till ett innovativt genombrott i morgon, vad härligt!

Mer om studien.

Lek på jobbet

I likhet med tidigare studier på barn och hur lek främjar deras kreativa prestationer har forskare undersökt hur lek påverkar vuxnas kreativitet. Ett exempel på detta är ett experiment som visade hur ett energiskt dataspel där spelare tävlar i dans förbättrade kreativiteten hos unga vuxna. Ytterliggare studier har visat att olika rollspels- och improvisationslekar leder till ökad kreativiteten hos medarbetare.

En annan studie om hur en lekfull inställningen påverkar vår arbetsprestation undersökte hur presentationen av en arbetsuppgift påverkar hur den utförs. Presenterades en utmanande arbetsuppgift som “arbete” fokuserade försökspersonerna på att göra sakerna rätt, på kvantitet och var måna om att jämföra sig med andra i gruppen. Presenterades samma uppgift som “lek” blev deltagarna mer motiverade, fokuserade mer på kvalitet och gjorde mycket mer kreativa arbeten. Så själva inramningen av aktiviteten som lekfull eller som arbete påverkar inte bara kreativiteten, men också arbetskvaliteten och arbetsglädjen under tiden.

Att bara föreställa sig själv som barn verkar aktivera vår lekfullhet och öka kreativiten. I en mycket intressant studie bad forskare sina vuxna studiedeltagare att skriva en berättelse om vad de skulle hitta på om skolan/arbetet var inställd i dag. En grupp fick dock instruktioner att de skulle föreställa sig att de var sju år gammal. Efter skrivuppgiften fick de göra kreativitstester. De personer som hade föreställt sig som sjuåring under skrivuppgiften blev mer kreativa än de som skrev som vanligt. Forskarna tror att processen att tänka på sig själv som ett barn, även under en kortare tid främjar en lekfullt, utforskande och ett kreativt tankesätt.

När det gäller lärande som vuxen så finns det också stöd för att även här hjälper det om man har leksinnet kvar i vuxen ålder. Studier som har tittat närmare på lekfullhet hos vuxna har kommit fram till att en lekfull personlighet leder till bättre skolprestationer hos universitetsstudenter, samt det finns ett starkt samband mellan en lekfull personlighet och psykologisk hälsa och välbefinnande.

Lek och kreativitet
Ett område där lekfullhet verkligen kan tillföra något till arbetslivet är när den används för att främja kreativiteten hos medarbetarna. Genom lek skapas en miljö där nya beteenden kan utformas och testas utan att hotas av kritikens hinder. Du har säkert sett bilder eller reportage från något coolt företag där medarbetarna spelar basket eller pingis på arbetstid eller där kontoren ser ut som en lekplats. Syftet med att föra in leken är först och främst för att släppa loss medarbetarnas kreativitet, att få dem att experimentera och tänka i nya banor.

Idén om att lek främjar kreativitet är inte all ny. Sigmund Freud tyckte att källan till all kreativitet fanns i leken, och hans efterföljare Winnicott ansåg att leken äger rum i gränszonen mellan personens inre värld och den externa verkligheten och att leken därför var central för kreativiteten. I sin omfattande genomgång av forskningen om sambandet mellan lek på jobbet och kreativitet drar forskarna Mainemelis & Ronson 1 slutsatsen att det är i leken som kreativiteten föds.

Slide for fun at work

Check out these awesome slides. I wish I had a slide from the top floor of the psychology building to the basement (where I work). This is a great example of play at work. I remember a while back that a photo of Google’s offices in Switzerland had a small (compared to the slides in this photo) slide, and this is the first time I’ve seen workplace slides for adults since that Google-slide.

This mega-slide is apparently from Singapore Airport. Any clients in Singapore who want me to do a creativity or play workshop or something similar? I am willing to negotiate the price. Contact me ASAP.

http://www.fastcodesign.com/1662241/wheeeeeee-slides-made-for-adults-in-dire-need-of-fun-video

Gay Index och kreativitet

Gay-index
Det är inte lätt att kvantifiera begreppen mångfald och tolerans. Många forskare har valt ett kreativt sätt att mäta dessa svårfångade begrepp på samhällsnivå. Det mest etablerade måttet på tolerans är att undersöka hur stor andel av befolkningen är homosexuella. Gay Index är ett mått på andelen av homosexuella som bor bor i ett område. Homosexuella, bidrar till mångfalden och ett ställe som välkomnar homosexuella välkomnar också mångfald på andra sätt. Undersökningar har visat att desto fler homosexuella som bor i ett visst område desto mer sannolikt är det att området också har mer framgångsrika innovationskrävande industrier. Enligt den senaste uträkningen skattar följande amerikanska städer högt på Gay Index: New York, Los Angeles, Miami, Washington, D.C., Boston, San Francisco, Denver, och Seattle.

De statistiska centralbyråerna i Europa för inte sådan statistik, och det är inte säkert att Gay Index skulle vara ett bra mått på tolerans och mångfald i länder där homosexualitet inte är lika kontroversiellt som det fortfarande är i stora delar av USA. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter har kartlagt situationen för homosexuella i Sveriges kommuner. Denna rankning från 1998 har används som ett mått på tolerans i samhället. Följande svenska kommuner hamnar högt på rankning: Malmö, Stockholm, och Umeå medan Hudiksvall, Kungsbacka, och Karlskoga hamnar lägst på listan.

Ett annat index som har används for att mäta mångfald är andelen av människor med konstnärliga yrken vilket Bohemian Index mäter. Sedan 20-talet har forskare sett ett samband mellan andelen av personer med konstnärliga yrken och ett land eller en stads ekonomiska framgångar. Bohemian Index är ett mått på hur många författare, designers, musikanter, skådespelare, och andra med konstnärliga yrken bor i ett viss område. Detta har används som ett mått på mångfald, då städer eller områden med större andel utövare av konstnärliga yrken anses vara mer vänligt inställda till mångfald än andra.

Lekfulla medarbetare – allt annat är puckat

http://bilder.tidningsbutiken.se/upl/normal500/nyteknik-48-2011.jpgEn artikel hos Ingenjörsamfundet. Kul att de uppmärksammar lekens betydelse för kreativitet och innovation!

…Innovation är hett. Snart sagt alla hyfsat stora företag säger att de är innovativa, men frågan är om de verkligen är det. För att arbeta innovativt behöver medarbetare tid och rum för kreativitet – för att få vara lekfulla….”

 

European Innovation Conference 2011

 

 

 

 

Jag är nu i södra Danmark i hålan Billund som är mer känd som stan där leksaksföretaget Lego har sitt huvudkontor. Första intrycket är att Lego äger hela stan; Disneyland fast Lego. Jaja.. jag är här för konferensen European Innovation Conference, och ska också presentera mina forskningsprojekt om lek och kreativitet. Om jag lär mig någonting nytt denna vecka så kommer jag definitivt att lägga ut det på bloggen.