Tag Archives: kreativa arbetsplaster

Hur främjas kreativtet på jobbet?

http://3.bp.blogspot.com/_5zdog9viOpw/SmDQZdorxSI/AAAAAAAAAZ0/CuqKntV6JEE/s400/image00556.jpgKreativitet stimuleras genom ökad frihet, lagom utmaningar, frekvent feedback och genom att matcha arbetsuppgifter och medarbetarens egna intressen och styrkor så bra som möjligt. En stark inre motivation uppstår när man utvecklar/jobbar med något man är intresserad av. Inre motivation är jätte viktigt för kreativiteten. När vi är intresserad av det vi gör och upplever framsteg minskar behovet av externa belöningar (yttre motivation). Theresa Amabiles (en av de största namnen  inom kreativitetsforskning) forskning visar att stressande deadlines och ekonomiska bonusar har en negativ effekt på kreativitet. Istället rekommenderas en bra men framförallt rättvis lön samt stora möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter. Också viktigt är att den individuella medarbetaren upplever framsteg. Hon sammanfattar sina 30 år av kreativitetsforskning med att konstatera: när människor arbetar med något som de bryr sig om och tillåts att engagera sig samtidigt som de får uppskattning så flödar kreativiteten – även i kristider.