Tag Archives: kreativ arbetsgrupp

Lek, kreativitet och psykologisk trygghet (psychological safety)

http://groupworksdeck.org/sites/default/files/styles/large/public/upload/patterns/mp3_smile_large.jpg?itok=uB4uHmpjPsychological safety (psykologisk trygghet är väl en helt ok översättning?) i arbetsgrupper uppnås när medlemmarna inte är rädda för att uppfattas negativt eller bestraffas av andra gruppmedlemmar. I grupper med låg psykologisk trygghet tenderar gruppmedlemmar att distansera sig från gruppen eller att strategiskt hålla med de andra gruppmedlemmarna. Det är skittråkigt att arbeta i grupper med låg psykologisk trygghet. Medlemmarna drar sig tillbaka och blir apatiska gentemot själva gruppen och blir oengagerade i arbetsuppgiften. Allting går ut på att skydda sig från kritik och att undvika att uppfattas som konstig och en sådan atmosfär dödar kreativitet. Med högre psykologisk trygghet blir en arbetsgrupp mer kreativ eftersom gruppmedlemmarna aktivt deltar och är villiga att bjuda på sig själva och testa nya och annorlunda idéer. Tryggheten leder också till att både gruppen och arbetsuppgifterna upplevs som mer positiva och engagerande. Det blir roligare att jobba!
Att leka på jobbet eller ännu bättre att leka i arbetsgruppen kan öka den psykologiska tryggheten och därmed också som en bieffekt öka gruppens kreativitet. Lek definieras som “en absorberande och självmotiverande aktivitet som är till synes meningslös och ger njutning samt en tillfällig upphävande av självmedvetenhet.” Om en arbetsgrupp kan leka tillsammans leder det till en mer positiv stämning och till att medlemmarna känner sig säkrare och blir mer villiga att komma med nya spännande idéer utan rädsla för att “straffas”.

Slutsats: en arbetsgrupp som leker har högre nivåer av psykologisk trygghet och blir mer kreativ!