Tag Archives: helsingborg

“Att vara kåt på jobbet” – Helsingborgs stadsteater

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Helsingborgs_stadsteater.jpg/250px-Helsingborgs_stadsteater.jpgAtt vara kåt på jobbet
Helsingborgs stadsteaters Foajéscen den 22 nov kl. 20.00. Förr betydde ordet kåt att vara fylld av livskraft och livsmod, livlig, glad och levnadslustig. Samuel pratar om vikten av arbetsglädje och om hur den kan främjas på arbetsplatsen. Glädje och lek hör ihop – hur kan jobbet bli roligare och vi bli mer kreativa på jobbet genom att leka mer? Hur lekfullheten främjar kreativitet och innovation oavsett yrke. Han är en flitigt anlitad föreläsare kring både arbetsglädje och om hur kreativiteten kan främjas på arbetsplatsen. Läs hela Press Releasen

Workshop på liv och död

Den 1 april kommer jag att hålla en workshop på Procivitas i Helsingborg. Cirka 80 elever och 80 “representanter från näringslivet” kommer att få jobba med frågan: Hur gör vi det mer attraktivt att bli blodgivare? Region Skånes blodcentral har stora problem att rekrytera blodgivare och vill ha vår hjälp.

 

In the local newspaper

Samuel West in City Helsingborg

Article about happiness at work

Ok, this is not about creativity, but about happiness in the workplace. And as research has shown happy employees are also more creative. Anyway, I recently held a short talk on happiness in the workplace. Happiness at work or arbestglädje as it is called in Swedish is the topic of my latest book. I didn’t know until later that a reporter in the audience wrote a full page in the local newspaper; City Helsingborg. Very cool! The photo is from when the audience threw PEZ candies at each other trying to catch them in their mouths – a little fun exercise about being more playful at work!

PechaKucha night

Last week I as one of 8 speakers at the PechaKucha night event in Helsingborg. I spoke about my new book on happiness at work and how happiness spreads in the workplace. The PechaKutchaformat is exciting, every speaker gets about 6 minutes and has to use 20 photos each for 20 seconds. I love their slogan “Inspire us, but make it quick!”