Tag Archives: grupper

Personer med avvikande åsikt främjar gruppkreativitet

http://www.sprintusers.com/gallery/files/5/9/9/6/2/Mitchell330_apple2.jpgPå jobbet sker mycket av det kreativa arbetet i grupper. Detta trotts att de flesta studierna kring arbetsgruppers kreativitet visar att grupper är faktiskt mindre kreativa än individerna var för sig. Det rätt bra bevisat att brainstorming fungerar dålig i de allra flesta arbetslag. Anledningen till detta är att grupper tenderar att fokusera på att att nå konsensus. De vill komma överens om något, ett mål, ett arbetssätt etc. Och ofta blir det viktigare att snabbt komma överens om något än att utforska många olika alternativ.  Problemet blir speciellt påtagligt när det finns en majoritet i gruppen. Om flera av arbetsgruppens medlemmar tycker på ett sätt så visar forskningen att resten av gruppen då väljer att anpassa sig och börja hålla med majoriteten. Om det i en arbetsgrupp som diskuterar framtidensmarknadsföringsstrategier finns en stark majoritet som vill satsa på social medier så kommer resten av gruppen att tendera att alldeles för snabbt börja hålla med majoriteten. Denna tendens att snabbt komma överens samt att gruppmedlemmar tenderar att hålla med majoriteten hämmar kreativieten. Det finns dock en lösning påproblemet:

På engelska heter det dissent. På svenska skulle man säga att dissent är när en person har en avvikande åsikt som går emot de rådande idéerna. För att arbetsgrupper ska bli kreativa behöver de åtminstone en person med avvikande åsikter. Professor Carsten de Dreu som studerar fenomenet skriver  “The reality is we need dissent. Without dissent, society would come to a halt; we wouldn’t change or create or innovate. But dissenters are despised or ignored or persecuted by the majority.” Med hur är det då när den avvikande åsikten eller förslagen är helt felaktiga eller oanvändbara? Det spelar faktiskt ingen roll – även felaktiga avvikande åsikter gör arbetsgruppen mer kreativ och förbättrar förmågan att fatta beslut. Personen eller personerna med avvikande åsikter fungerarar som en befriare och gör det därmed lättare för resten av gruppens medlemmar att tänka själva och uttrycka sina idéer istället för att bara hålla med majoriteten.