Tag Archives: forskning

Arbetsglädje ökar kreativitet

indian happyProfessor Teresa Amabile vid Harvard Business School har forskat om kreativitet och innovation i över trettio år. I hennes kanske mest kända studie, undersökte hon över 200 medarbetare i branscher där kreativitet är speciellt viktigt. Hon hittade ett mycket starkt samband mellan positiva känslor och kreativitet. Precis som negativa känslor som oro, rädsla och ilska minskar kreativitet så ökar kreativiteten på jobbet när vi är lyckliga. En arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje och lekfullhet främjar kreativitet och innovation. Amabiles forskning visade dessutom att medarbetarnas stora kreativa genombrott ofta kom dagen efter att han eller hon varit särskilt lycklig dagen innan. Så en lycklig dag i dag kan bidra till ett innovativt genombrott i morgon, vad härligt!

Mer om studien.

Kreativitet pågår…

Förra veckan utfördes en kreativitetsattack på Institutionen för psykologi i Lund. Alla forskare fick en liten klisterlapp (av klängmaterial och utan klister) med texten “Kreativitet pågår…” klistrade på sin dörr. Attentatet utfördes sent en kväll så att ingen skulle veta att jag gjorde detta. Responsen var intressant.
Nu efter en vecka har många kvar klisterlappen  – men överraskande många har tagit bort den. Anser dessa forskare att kreativitet inte behövs? En hade kryssat över ordet “kreativitet” och istället skrivit “Metodlogisk och analytiskt arbete pågår…” Enligt universitetet ska forskare vara kreativa och syssla med innovativ forskning — det är ju hela grejen. Att bara vara vetenskapligt korrekt är inte kreativt, det leder heller inte till någonting nytt. Attentatet har lett till en del intressanta diskussioner här på psykologiska institutionen; bland annat om den nuvarande trenden att all forskning oavsett område blir alltmer likriktad. För att få forskningsanslag vågar inte forskare sticka ut. De sysslar heller med tråkiga men korrekta saker än att ta några risker.

Vill du ha en klisterlapp kontakta mig så fixar jag en klisterlapp åt dig!

Nonsens om kreativitet och höger hjärnhalva

http://31.media.tumblr.com/tumblr_lji1ddiVXy1qih95ro1_500.jpgFöreställning om att höger hjärnhalva är kreativ medan den vänstra är analytisk är nonsens. Men det är lätt att tro att det finns forskningsstöd för att allt kreativt ligger på högersidan, detta på grund av alla böcker och konsulter som håller myten levande. Även seriösa hjärnforskare och neuropsykologer lockas av idén. Men trotts ett stort antal studier med avancerad (och dyr!) hjärnavbildningstekniker finns det ingen evidens att kreativitet skulle vara lokaliserad till höger hjärnhalvan mer än vänster. En nylig gjord genomgång av samtliga sådana studier visar att det finns absolut ingen evidens för att kreativitet sker i höger hjärnhalvan. (Dietrich and Kanso, 2010)

Om du anser dig vara kunnig inom kreativitet och innovation som konsult eller föreläsare ska du genast sluta predika detta felaktiga och idiotiskt förenklat budskap!