Forskning

Jag forskar inom organisationspsykologi vid Lunds universitet – om kreativitet och hur lek och en lekfull attityd främjar ett kreativt arbetsklimat. För en fullständig beskrivning se min infosida på Institutionen för psykologi.

Jag försöker även berätta om det senaste som händer inom forskningsområdet och om mina olika experiment här på bloggen.

(Nej, psykologiforskare brukar inte använda labrockar… but it looks cool.)

Leave a Reply