Kvalitetsmagasin, Svenska Möten, IKEA och NCC

samuel_west_kvalitetsmagasinBranschtidningen KvalitetsMagasinet uppmärksammade nyligen min forskning om kreativitet och innovation. Och tidningen Svenska Möten skrev också om forskningen kring det ultimata konferensrummet.  NCC Property Management och IKEAs personaltidning Readme (som ges ut på 20 språk!!) skriver båda om min forskning och vikten av lekfullhet på jobbet. KUL!!!!

Inte varit så aktiv att underhålla bloggen den senaste tiden. Mest på grund av att jag håller på avsluta min avhandling, och undervisar på Institutionens för psykologi kursen i Kreativitet. samt har startat företaget SUPERLAB tillsammans med en industri designer och en IT-utvecklare. Och alla föreläsningar och workshops…  Men jag ska skärpa mig!