Kreativitet och innovation och arbetsglädje

Förutom att leka mer på jobbet är det bästa sättet att främja medarbetarnas kreativitet  att se till att de gillar sina jobb. Sambandet mellan lycka och kreativitet är mycket starkt (mer om forskningen). I mina intervjuer som gjordes för boken Konsten att vara kåt på jobbet frågade jag personer om specifika tillfällen då personer kände sig lyckliga på jobbet. Ett återkommande tema i deras berättelser var att arbetsglädjen var på topp när utmanades och de fick vara kreativa. Detta var lika sant för industridesignern, ekonomikonsulten som för sjuksköterskan och frisören jag intervjuade.