Gay Index och kreativitet

Gay-index
Det är inte lätt att kvantifiera begreppen mångfald och tolerans. Många forskare har valt ett kreativt sätt att mäta dessa svårfångade begrepp på samhällsnivå. Det mest etablerade måttet på tolerans är att undersöka hur stor andel av befolkningen är homosexuella. Gay Index är ett mått på andelen av homosexuella som bor bor i ett område. Homosexuella, bidrar till mångfalden och ett ställe som välkomnar homosexuella välkomnar också mångfald på andra sätt. Undersökningar har visat att desto fler homosexuella som bor i ett visst område desto mer sannolikt är det att området också har mer framgångsrika innovationskrävande industrier. Enligt den senaste uträkningen skattar följande amerikanska städer högt på Gay Index: New York, Los Angeles, Miami, Washington, D.C., Boston, San Francisco, Denver, och Seattle.

De statistiska centralbyråerna i Europa för inte sådan statistik, och det är inte säkert att Gay Index skulle vara ett bra mått på tolerans och mångfald i länder där homosexualitet inte är lika kontroversiellt som det fortfarande är i stora delar av USA. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter har kartlagt situationen för homosexuella i Sveriges kommuner. Denna rankning från 1998 har används som ett mått på tolerans i samhället. Följande svenska kommuner hamnar högt på rankning: Malmö, Stockholm, och Umeå medan Hudiksvall, Kungsbacka, och Karlskoga hamnar lägst på listan.

Ett annat index som har används for att mäta mångfald är andelen av människor med konstnärliga yrken vilket Bohemian Index mäter. Sedan 20-talet har forskare sett ett samband mellan andelen av personer med konstnärliga yrken och ett land eller en stads ekonomiska framgångar. Bohemian Index är ett mått på hur många författare, designers, musikanter, skådespelare, och andra med konstnärliga yrken bor i ett viss område. Detta har används som ett mått på mångfald, då städer eller områden med större andel utövare av konstnärliga yrken anses vara mer vänligt inställda till mångfald än andra.