Forskning och projekt

Jag är leg psykolog och doktor i organisationspsykologi. Min avhandling handlar om hur lekfullheten främjar organisationers klimat för innovation.  Är du inte rädd för svårlästa akademiska texter kan du ladda hem avhandlingen här. Annars läs detta.

Museum of Failure är en fysisk samling av intressanta misslyckade innovationer som på ett icke-konventionellt satt sprider kunskap om misstagens viktiga roll för innovation.  Museets fasta utställning är i Helsingborg med tillfälliga pop-up utställningar både i Sverige och utomlands. Museet öppnar i juni 2017. museumoffailure.se


Wake up – Dr West testar yrken
AFA Försäkring vill bidra till att förbättra arbetsmiljön och hälsan i arbetslivet. Med en serie filmer provar Samuel West provar olika yrken vill vi öka intresset för arbetsmiljöfrågor på ett underhållande och lärorikt sätt. www.afaforsakring.se


Hur kreativ är du? Dina kollegor? Creativity Index är ett innovativt kreativitetstest som är utvecklat med medel från Vinnova. Testa demoversionen helt gratis: www.creativity-index.com

 

 


Böcker
Konsten att vara kåt på jobbet – en bok om arbetsglädje
. Trots den dubiösa titeln är detta en 100% seriös bok. Ladda hem den gratis här.

Creativity Research An Inter-Disciplinary and Multi-Disciplinary Research Handbook. Onödigt dyr über-seriös vetenskaplig bok om kreativitet. Mer info.

Kreativitet: teori och praktik ur psykologiska perspektiv. Boken är riktad till universitets- och högskolestudenter . Köp här.

Playful Office – helt ny filosofi för design av arbetsplatser. www.playfuloffice.com. Köp boken på Adlibris

Leave a Reply