Category Archives: Kreativitet och innovation

Kreativitet pågår…

Förra veckan utfördes en kreativitetsattack på Institutionen för psykologi i Lund. Alla forskare fick en liten klisterlapp (av klängmaterial och utan klister) med texten “Kreativitet pågår…” klistrade på sin dörr. Attentatet utfördes sent en kväll så att ingen skulle veta att jag gjorde detta. Responsen var intressant.
Nu efter en vecka har många kvar klisterlappen  – men överraskande många har tagit bort den. Anser dessa forskare att kreativitet inte behövs? En hade kryssat över ordet “kreativitet” och istället skrivit “Metodlogisk och analytiskt arbete pågår…” Enligt universitetet ska forskare vara kreativa och syssla med innovativ forskning — det är ju hela grejen. Att bara vara vetenskapligt korrekt är inte kreativt, det leder heller inte till någonting nytt. Attentatet har lett till en del intressanta diskussioner här på psykologiska institutionen; bland annat om den nuvarande trenden att all forskning oavsett område blir alltmer likriktad. För att få forskningsanslag vågar inte forskare sticka ut. De sysslar heller med tråkiga men korrekta saker än att ta några risker.

Vill du ha en klisterlapp kontakta mig så fixar jag en klisterlapp åt dig!

Nonsens om kreativitet och höger hjärnhalva

http://31.media.tumblr.com/tumblr_lji1ddiVXy1qih95ro1_500.jpgFöreställning om att höger hjärnhalva är kreativ medan den vänstra är analytisk är nonsens. Men det är lätt att tro att det finns forskningsstöd för att allt kreativt ligger på högersidan, detta på grund av alla böcker och konsulter som håller myten levande. Även seriösa hjärnforskare och neuropsykologer lockas av idén. Men trotts ett stort antal studier med avancerad (och dyr!) hjärnavbildningstekniker finns det ingen evidens att kreativitet skulle vara lokaliserad till höger hjärnhalvan mer än vänster. En nylig gjord genomgång av samtliga sådana studier visar att det finns absolut ingen evidens för att kreativitet sker i höger hjärnhalvan. (Dietrich and Kanso, 2010)

Om du anser dig vara kunnig inom kreativitet och innovation som konsult eller föreläsare ska du genast sluta predika detta felaktiga och idiotiskt förenklat budskap!

Personer med avvikande åsikt främjar gruppkreativitet

http://www.sprintusers.com/gallery/files/5/9/9/6/2/Mitchell330_apple2.jpgPå jobbet sker mycket av det kreativa arbetet i grupper. Detta trotts att de flesta studierna kring arbetsgruppers kreativitet visar att grupper är faktiskt mindre kreativa än individerna var för sig. Det rätt bra bevisat att brainstorming fungerar dålig i de allra flesta arbetslag. Anledningen till detta är att grupper tenderar att fokusera på att att nå konsensus. De vill komma överens om något, ett mål, ett arbetssätt etc. Och ofta blir det viktigare att snabbt komma överens om något än att utforska många olika alternativ.  Problemet blir speciellt påtagligt när det finns en majoritet i gruppen. Om flera av arbetsgruppens medlemmar tycker på ett sätt så visar forskningen att resten av gruppen då väljer att anpassa sig och börja hålla med majoriteten. Om det i en arbetsgrupp som diskuterar framtidensmarknadsföringsstrategier finns en stark majoritet som vill satsa på social medier så kommer resten av gruppen att tendera att alldeles för snabbt börja hålla med majoriteten. Denna tendens att snabbt komma överens samt att gruppmedlemmar tenderar att hålla med majoriteten hämmar kreativieten. Det finns dock en lösning påproblemet:

På engelska heter det dissent. På svenska skulle man säga att dissent är när en person har en avvikande åsikt som går emot de rådande idéerna. För att arbetsgrupper ska bli kreativa behöver de åtminstone en person med avvikande åsikter. Professor Carsten de Dreu som studerar fenomenet skriver  “The reality is we need dissent. Without dissent, society would come to a halt; we wouldn’t change or create or innovate. But dissenters are despised or ignored or persecuted by the majority.” Med hur är det då när den avvikande åsikten eller förslagen är helt felaktiga eller oanvändbara? Det spelar faktiskt ingen roll – även felaktiga avvikande åsikter gör arbetsgruppen mer kreativ och förbättrar förmågan att fatta beslut. Personen eller personerna med avvikande åsikter fungerarar som en befriare och gör det därmed lättare för resten av gruppens medlemmar att tänka själva och uttrycka sina idéer istället för att bara hålla med majoriteten.

Lek, kreativitet och psykologisk trygghet (psychological safety)

http://groupworksdeck.org/sites/default/files/styles/large/public/upload/patterns/mp3_smile_large.jpg?itok=uB4uHmpjPsychological safety (psykologisk trygghet är väl en helt ok översättning?) i arbetsgrupper uppnås när medlemmarna inte är rädda för att uppfattas negativt eller bestraffas av andra gruppmedlemmar. I grupper med låg psykologisk trygghet tenderar gruppmedlemmar att distansera sig från gruppen eller att strategiskt hålla med de andra gruppmedlemmarna. Det är skittråkigt att arbeta i grupper med låg psykologisk trygghet. Medlemmarna drar sig tillbaka och blir apatiska gentemot själva gruppen och blir oengagerade i arbetsuppgiften. Allting går ut på att skydda sig från kritik och att undvika att uppfattas som konstig och en sådan atmosfär dödar kreativitet. Med högre psykologisk trygghet blir en arbetsgrupp mer kreativ eftersom gruppmedlemmarna aktivt deltar och är villiga att bjuda på sig själva och testa nya och annorlunda idéer. Tryggheten leder också till att både gruppen och arbetsuppgifterna upplevs som mer positiva och engagerande. Det blir roligare att jobba!
Att leka på jobbet eller ännu bättre att leka i arbetsgruppen kan öka den psykologiska tryggheten och därmed också som en bieffekt öka gruppens kreativitet. Lek definieras som “en absorberande och självmotiverande aktivitet som är till synes meningslös och ger njutning samt en tillfällig upphävande av självmedvetenhet.” Om en arbetsgrupp kan leka tillsammans leder det till en mer positiv stämning och till att medlemmarna känner sig säkrare och blir mer villiga att komma med nya spännande idéer utan rädsla för att “straffas”.

Slutsats: en arbetsgrupp som leker har högre nivåer av psykologisk trygghet och blir mer kreativ!

Kreativt tänkande handlar om flyt, flexibilitet och orginalitet

http://joyofquotesblog.com/wp-content/uploads/2011/04/exploreyourbrain1.jpgInom forskningen används begreppen flyt, flexibilitet och originalitet (fluency, flexibility and originality) för att beskriva olika aspekter av kreativt tänkande. Flyt är antal tankar eller idéer som genereras. Så om jag ber dig skriva en lista med det du tänker på när jag säger “räv” och du svarar: lya, päls, röd, asätare, lömsk. Kommer du inte på flera ord skulle jag nog inte skatta dig som särskilt kreativ. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många associationer; du har dålig flyt. Kärnan i kreativt tänkande är förmågan att generera många idéer. Ja, i de första stadier av kreativt tänkande gäller kvantitet framför kvalitet. Så om du inte kan generera ett stort antal idéer så kommer du förmodligen inte heller på några kreativa idéer. Tillbaka till räven. Flexibilitet är när dina idéer kommer från flera olika perspektiv eller olika områden. Den första listan handlar om djuret räv. Följande lista är mer flexibel: Megan, tv-kanal, filmstudio, lya, päls, sexig, snö, skog, rönnbär, lurig. Dessa ord/idéer kommer från en mängd olika områden. Och den tredje termen originalitet syftar på hur annorlunda eller orginella idéerna är. Om 8 personer i en grupp på 10 personer kommer på ordet rönnbär så är det inte så originellt. Men om endast en person kom på ordet djurmisshandel så är det ju originellt.
Flyt, flexibilitet och originalitet är en förutsättning för kreativt tänkande.

Kreativitet eller innovation – vad är vad?

http://www.fels.upenn.edu/sites/www.fels.upenn.edu/files/imagecache/content_main/innovation.jpgSom med andra begrepp bråkar de lärda om den bästa definitionen av kreativitet och innovation, men för oss andra är dessa begrepp ganska lätta att definiera. Kreativitet syftar på att en produkt en process, en tanke eller något annat är både nytt och användbart på något sätt. Vad som bedöms vara kreativt måste således vara både nytt och användbart. Vem bestämmer om någonting är kreativt eller inte? Ju, det beror på. Oftast är det experter inom ett område eller en persons jämlikar som är de bästa bedömarna av kreativitet. Kreativitetsbedömare måste känna till ett område om de ska kunna bedöma huruvida någonting är kreativt eller inte. Jag till exempel kan ingenting om ballet eller opera och skulle därför inte ha en aning om en dansare är kreativ eller inte helt enkelt för att jag har inte koll på området. Däremot är jag väldigt duktig på att baka bröd och kan snabbt identifiera nya spännande kreativa brödidéer. Kreativitet måste bedömas av andra som kreativt för att anses vara kreativt.

Innovation och kreativitet används ofta som synonymer. Speciellt inom näringslivet och av andra som har dålig koll. Innovation är tillämpningen av kreativitet. Kreativitetens vinster. Innovation handlar om att få ut sin kreativitet på marknaden och göra pengar av den.

Ett företag kan vara mycket kreativt men samtidigt ha bristande innovationskraft på samma sätt som en individ kan vara kreativ men sakna förmåga att praktiskt använda sina talanger. Kreativitet kan alltså existera utan innovation men innovation förutsätter kreativitet.

Så nu är det glasklart!