Category Archives: Kreativitet och innovation

Hur främjas kreativtet på jobbet?

http://3.bp.blogspot.com/_5zdog9viOpw/SmDQZdorxSI/AAAAAAAAAZ0/CuqKntV6JEE/s400/image00556.jpgKreativitet stimuleras genom ökad frihet, lagom utmaningar, frekvent feedback och genom att matcha arbetsuppgifter och medarbetarens egna intressen och styrkor så bra som möjligt. En stark inre motivation uppstår när man utvecklar/jobbar med något man är intresserad av. Inre motivation är jätte viktigt för kreativiteten. När vi är intresserad av det vi gör och upplever framsteg minskar behovet av externa belöningar (yttre motivation). Theresa Amabiles (en av de största namnen  inom kreativitetsforskning) forskning visar att stressande deadlines och ekonomiska bonusar har en negativ effekt på kreativitet. Istället rekommenderas en bra men framförallt rättvis lön samt stora möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter. Också viktigt är att den individuella medarbetaren upplever framsteg. Hon sammanfattar sina 30 år av kreativitetsforskning med att konstatera: när människor arbetar med något som de bryr sig om och tillåts att engagera sig samtidigt som de får uppskattning så flödar kreativiteten – även i kristider.

Kreativa människor behöver inte ha halsduk inomhus

http://2.bp.blogspot.com/-FQAhnc7m4Wk/TYgSASEauzI/AAAAAAAAC-U/rGi91Gm4UCw/s400/hamm.jpg

Många tror att det bara är kreativa människor som är kreativa; konstnärstyper och designers och andra som har halsduk inomhus. Detta är nonsens. Alla normalbegåvade människor kan vara kreativa. Vissa människor är mer kreativa än andra men för arbetsgivare är det inte alltid de mest kreativa som är de bästa medarbetarna. Istället för att satsa alltför mycket på att rekrytera kreativa individer så kan organisationer främja existerande medarbetarnas kreativitet. Enligt expertisen behöver organisationer inte göra så värst mycket för att stimulera kreativitet mer än att eliminera eller minimera hinder. Exempel på kreativitets-barriärer kan vara långvarig stress eller överarbete, rädsla för att misslyckas, byråkrati samt en ”men så har vi alltid gjort” mentalitet som så brutalt saboterar nytänkandet. När människor har förutsättningarna och är engagerade i vad de gör så föder det kreativitet och innovation. Det behövs ingen magi eller konstiga kurser för att öka kreativiteten – det ligger i vår natur att vara kreativa och skapa. Arbetsgivaren behöver “bara” se till att riva barriärer till kreativitet och då kommer kreativiteten igång av sig själv. Ok. Detta stämmer inte riktigt. Har det länge funnits ett icke-kreativt klimat på arbetsplatsen så räcker det inte bara att eliminera hindren. Då behöver arbetsgivaren aktivt främja kreativitet. Hur främjas kreativitet?

Arbetsglädje ökar kreativitet

indian happyProfessor Teresa Amabile vid Harvard Business School har forskat om kreativitet och innovation i över trettio år. I hennes kanske mest kända studie, undersökte hon över 200 medarbetare i branscher där kreativitet är speciellt viktigt. Hon hittade ett mycket starkt samband mellan positiva känslor och kreativitet. Precis som negativa känslor som oro, rädsla och ilska minskar kreativitet så ökar kreativiteten på jobbet när vi är lyckliga. En arbetsplats som genomsyras av arbetsglädje och lekfullhet främjar kreativitet och innovation. Amabiles forskning visade dessutom att medarbetarnas stora kreativa genombrott ofta kom dagen efter att han eller hon varit särskilt lycklig dagen innan. Så en lycklig dag i dag kan bidra till ett innovativt genombrott i morgon, vad härligt!

Mer om studien.

Kreativitet och innovation och arbetsglädje

Förutom att leka mer på jobbet är det bästa sättet att främja medarbetarnas kreativitet  att se till att de gillar sina jobb. Sambandet mellan lycka och kreativitet är mycket starkt (mer om forskningen). I mina intervjuer som gjordes för boken Konsten att vara kåt på jobbet frågade jag personer om specifika tillfällen då personer kände sig lyckliga på jobbet. Ett återkommande tema i deras berättelser var att arbetsglädjen var på topp när utmanades och de fick vara kreativa. Detta var lika sant för industridesignern, ekonomikonsulten som för sjuksköterskan och frisören jag intervjuade.

 

Gay Index och kreativitet

Gay-index
Det är inte lätt att kvantifiera begreppen mångfald och tolerans. Många forskare har valt ett kreativt sätt att mäta dessa svårfångade begrepp på samhällsnivå. Det mest etablerade måttet på tolerans är att undersöka hur stor andel av befolkningen är homosexuella. Gay Index är ett mått på andelen av homosexuella som bor bor i ett område. Homosexuella, bidrar till mångfalden och ett ställe som välkomnar homosexuella välkomnar också mångfald på andra sätt. Undersökningar har visat att desto fler homosexuella som bor i ett visst område desto mer sannolikt är det att området också har mer framgångsrika innovationskrävande industrier. Enligt den senaste uträkningen skattar följande amerikanska städer högt på Gay Index: New York, Los Angeles, Miami, Washington, D.C., Boston, San Francisco, Denver, och Seattle.

De statistiska centralbyråerna i Europa för inte sådan statistik, och det är inte säkert att Gay Index skulle vara ett bra mått på tolerans och mångfald i länder där homosexualitet inte är lika kontroversiellt som det fortfarande är i stora delar av USA. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter har kartlagt situationen för homosexuella i Sveriges kommuner. Denna rankning från 1998 har används som ett mått på tolerans i samhället. Följande svenska kommuner hamnar högt på rankning: Malmö, Stockholm, och Umeå medan Hudiksvall, Kungsbacka, och Karlskoga hamnar lägst på listan.

Ett annat index som har används for att mäta mångfald är andelen av människor med konstnärliga yrken vilket Bohemian Index mäter. Sedan 20-talet har forskare sett ett samband mellan andelen av personer med konstnärliga yrken och ett land eller en stads ekonomiska framgångar. Bohemian Index är ett mått på hur många författare, designers, musikanter, skådespelare, och andra med konstnärliga yrken bor i ett viss område. Detta har används som ett mått på mångfald, då städer eller områden med större andel utövare av konstnärliga yrken anses vara mer vänligt inställda till mångfald än andra.

Workshop på liv och död

Den 1 april kommer jag att hålla en workshop på Procivitas i Helsingborg. Cirka 80 elever och 80 “representanter från näringslivet” kommer att få jobba med frågan: Hur gör vi det mer attraktivt att bli blodgivare? Region Skånes blodcentral har stora problem att rekrytera blodgivare och vill ha vår hjälp.

 

Idéer Är Gratis!

Den här boken var uppfriskande annorlunda för mig. Den handlar inte om lek, lekfullhet eller som mycket annat i kreativitetsgenren med likartade råd, tips och tekniker för att försöka uppnå större kreativitet på arbetsplatsen. Författarna till Ideas Are Free menar att de mest innovativa organisationerna är inte de som har de mest kreativa medarbetare, utan snarare de organisationer som har ett genomtänkt system att ta hand om idéer. De mest kreativa företagen har alla effektiva sätt att samla in anställdas idéer och genomföra dessa. Detta skiljer sig ifrån det man ofta läser; det vill säga att kreativa företag är kaotiska och system-befriade och att goda idéer antas obehindrat vandra uppåt till beslutsfattarna.

Här är några av de viktigaste punkterna jag fick ut av boken:
• Ledningen behöver lyssna på idéer från “fabriksgolvet”, verkligen lyssna och uppmuntra anställdas kreativitet. Detta är lättare sagt än gjort!
• En kultur av idéer uppmuntrar alla att ständigt vara på utkik efter sätt att förbättra, och aktivt uppmuntrar diskussion av idéer.
• Organisationer måste förvänta sig att deras anställda har idéer, två per vecka är inte för mycket begärt.
• Ju större organisation desto viktigare är det att ha ett effektivt system att hantera alla idéer.
• Finansiella belöningar för goda idéer orsakar mer problem än nytta. (Det här kapitlet i sig gör boken läsvärd!) Människor vill se sina idéer användas – och detta är motivation nog!

Bli mer kreativ genom att låtsas vara ett barn

http://www.talkingfingers.com/educational-reading-software/wp-content/uploads/child_writing1.jpgI en intressant studie från 2009 fick vuxna högskolestudenter skriva en kort text om vad de skulle göra om skolan var inställd i dag. En grupp skrev som sig själva medan den andra gruppen fick samma uppgift förutom att de skulle låtsas vara sju år gamla. Efter 5 -10 minuters skrivande fick de sedan göra ett kreativitetstest. De som hade skrivit som barn fick högre poäng på testet och gav mer originella svar. Denna ökning av kreativiteten var ännu högre för mer introverta individer.

Så – genom att bara tänka som ett barn gör dig mer kreativ. Spännande! Detta är en anledning jag tror till att lek och lekfullhet som är ju “barnsligt” kan öka kreativiteten på jobbet. (Child’s Play: facilitating the originality of creative output by a priming manipulation. Zabelina & Robinson, 2009.)

Skolan dödar kreativitet

Om du inte redan har sett den här animerade föreläsningen av Ken Robinson så gör det nu!  Detta är nog en av de bästa föreläsningarna om kreativitet året 2010. Han driver framgångsrikt tesen att skolan och hela skolsystemet är miserabelt föråldrat och behöver reformeras. Efter detta vågar man nästan inte skicka iväg barnen till skolan…