Kreativa människor behöver inte ha halsduk inomhus

http://2.bp.blogspot.com/-FQAhnc7m4Wk/TYgSASEauzI/AAAAAAAAC-U/rGi91Gm4UCw/s400/hamm.jpg

Många tror att det bara är kreativa människor som är kreativa; konstnärstyper och designers och andra som har halsduk inomhus. Detta är nonsens. Alla normalbegåvade människor kan vara kreativa. Vissa människor är mer kreativa än andra men för arbetsgivare är det inte alltid de mest kreativa som är de bästa medarbetarna. Istället för att satsa alltför mycket på att rekrytera kreativa individer så kan organisationer främja existerande medarbetarnas kreativitet. Enligt expertisen behöver organisationer inte göra så värst mycket för att stimulera kreativitet mer än att eliminera eller minimera hinder. Exempel på kreativitets-barriärer kan vara långvarig stress eller överarbete, rädsla för att misslyckas, byråkrati samt en ”men så har vi alltid gjort” mentalitet som så brutalt saboterar nytänkandet. När människor har förutsättningarna och är engagerade i vad de gör så föder det kreativitet och innovation. Det behövs ingen magi eller konstiga kurser för att öka kreativiteten – det ligger i vår natur att vara kreativa och skapa. Arbetsgivaren behöver “bara” se till att riva barriärer till kreativitet och då kommer kreativiteten igång av sig själv. Ok. Detta stämmer inte riktigt. Har det länge funnits ett icke-kreativt klimat på arbetsplatsen så räcker det inte bara att eliminera hindren. Då behöver arbetsgivaren aktivt främja kreativitet. Hur främjas kreativitet?